Аутентифікація

Є видозміненою неправильно виголошуваної форми англійського слова “authentication” – “засвідчення справжності”.

Під аутентифікацією мається на увазі процес перевірки наявності у суб’єкта прав доступу до інформаційного вмісту комп’ютерної системи або веб-ресурсу шляхом порівняння наданих йому даних (логін, пароль) з тими, що зберігаються в системі.

Якщо коротко, то аутентифікація – це проходження перевірки автентичності суб’єкта (користувача).

Є частиною авторизації. Наступним етапом є надання користувачу доступу або відхилення його запиту, в залежності від того, чи була успішною аутентифікація.

[wp_schema_pro_rating_shortcode][wp_schema_pro_rating_shortcode]