CTB (Click-To-Buy) ratio

Використовуваний для аналізу ефективності рекламної кампанії показник, який розраховується з процентного співвідношення відвідувачів сайту рекламодавця, які вчинили цільову дію (купівлю, реєстрацію), до їх загальної кількості.