Мова запитів

Набір правил, за допомогою яких може проводитися уточнення запитів користувачів пошукової системи.

Використання цих правил дає пошуковій системі можливість обробляти запити з урахуванням морфології, відстані між словами, синонімії та цілого ряду інших параметрів, які дозволяють значно звузити результати в порівнянні зі звичайним пошуком.

Наприклад, за допомогою мови запитів можна виконати пошук документа, в складі якого крім ключового запиту також буде присутній (або не буде) вказане після знака «+» (або «-») слово.

Якщо потрібно щоб в результатах пошуку відображалися тільки веб-сторінки, на яких ключова фраза буде присутня в точній відповідності без урахування словоформ і перестановки місцями слів, то варто вводити її в лапках (“”) і знаком оклику (!) попереду запиту.

Коли потрібно перерахувати відразу кілька запитів, за якими треба показати загальні результати пошуку, їх слід розділяти вертикальною рискою (|).

Незважаючи на корисність і ефективність використання операторів, з яких складається мова запитів, ними користується зовсім незначна кількість користувачів (менше 2%). Тому враховувати їх вплив при зборі семантики для пошукового просування абсолютно недоцільно.

[wp_schema_pro_rating_shortcode][wp_schema_pro_rating_shortcode]