Passage

Перекладається з англійського як “уривок”, але в україномовній веб-термінології використовується продубльований варіант – “пасаж”.

Пасаж – фрагмент текстового контенту, обмежений знаками пунктуації або HTML-тегами.

Використовуючи метод пасажів, пошуковики проводять аналіз текстового контенту на предмет входження в нього ключових слів. Для правильного виявлення ключового слова в тексті рекомендується розміщувати його в межах одного пасажу (бажано, в середині). Наприклад, якщо ключову фразу з двох слів розмежувати точкою або двокрапкою, пошукові машини не визначать її наявності – для них це буде просто два окремих слова в різних пасажах. Виняток становить кома, яка не відокремлює пасажі один від одного.

Характерною особливістю сучасних алгоритмів пошуковиків є здатність розпізнавання ключових запитів в пасажах, навіть коли вони використовуються не в точному входження – в схиляємих формах, а також у разі поділу запиту іншими словами.

Існує версія терміна “пасаж”, при якій він виділяється з нерозривній послідовності певної кількості слів. Але це помилкове визначення, в даному випадку мова швидше за все йде про шингли, які використовуються при перевірці унікальності текстів.

[wp_schema_pro_rating_shortcode][wp_schema_pro_rating_shortcode]