Website

Базовий інтернет-термін, назва якого утворено двома англійськими словами – “web” (павутина або мережа) і “site” (місце). Вони спільно переводяться як “місце в павутині” (або в мережі). В українській мові використовується відповідний продубльований варіант – веб-сайт.

Веб-сайт – це сукупність розміщених у межах одного сервера веб-сторінок, взаємопов’язаних цілісною структурою і візуально сприймаються інтернет-користувачами як єдиний масив даних різних видів. Доступ до яких здійснюється через браузер шляхом введення URL (унікального для кожного сайту) в його адресний рядок.

Всі існуючі веб-сайти в сукупності утворюють Всесвітню павутину.

[wp_schema_pro_rating_shortcode][wp_schema_pro_rating_shortcode]